Planering för innovationstävling för förbättrad vattenhållning och avloppsrening i slumområden

Diarienummer 2014-01449
Koordinator Lunds universitet
Bidrag från Vinnova 100 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - juni 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet med projektet var att ta fram en konkret plan framåt för att kunna anordna en innovationstävling under hösten 2014. Målen har uppfyllts: en tävlingsplan är framtagen, konstellationen är samordnad och ansökan till steg II till Vinnova är inskickad.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet av den första delen, var att ta fram en konkret plan framåt för att kunna anordna en innovationstävling under hösten 2014. Målen har uppfyllts: en tävlingsplan är framtagen, konstellationen är samordnad och ansökan till steg II till Vinnova är inskickad.

Upplägg och genomförande

Projektet genomfördes med ett antal workshops med inblandade aktörerna, faciliterat av tävlingsorganisatören Sqore. Resultatet sammanställdes till en konkret projektplan som nu kan tas vidare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.