Planering av särskild kollektivtrafik: effektivisering av beräkningsmetoder

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Bidrag från Vinnova 782 000 kronor
Projektets löptid november 2009 - mars 2013
Status Avslutat