Development of efficient planning methods for Swedish paratransi

Reference number
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för teknik och naturvetenskap
Funding from Vinnova SEK 782 000
Project duration November 2009 - March 2013
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2009-01302

Page statistics