Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Planering av kontroll vid slakt av ren

Diarienummer
Koordinator LIVSMEDELSVERKET
Bidrag från Vinnova 192 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - oktober 2018
Status Avslutat
Utlysning Hållbara matsystem

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet, att analysera Livsmedelsverkets förslag till föreskrifter om planering av kontroll vid slakt genom att använda en PolicyLab-metod, bedöms som uppfyllt. Likaså målsättningen att skapa förståelse och acceptans för varandras verksamheter och för föreskriftsbehovet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Arbetet har gett den önskade ökade förståelsen för förslagets innebörder och för varandras förutsättningar. Det har i hög utsträckning gett kunskap om hur Livsmedelsverket kan involvera målgruppen i utvecklingsarbete på ett sätt som kan underlätta förståelsen och bidra till en god dialog.

Upplägg och genomförande

De intervjuer och enkäter som gjordes innan workshopen bidrog tillsammans med workshopen till att få en bild ur olika perspektiv och även av hur bilden kan förändras genom dialog. Konsultens sammanställning var intressant men det är bra att verket också fick del av det fullständiga materialet. Det var mycket bra att en extern konsult ledde arbetet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 oktober 2018

Diarienummer 2018-03204

Statistik för sidan