Pilotverksamhet inom Linnécenter ACCESS

Diarienummer
Koordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Bidrag från Vinnova 670 000 kronor
Projektets löptid februari 2009 - mars 2010
Status Avslutat

Externa länkar

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-04030

Statistik för sidan