Pilot project at Linnaeus Center ACCESS

Reference number
Coordinator Kungliga tekniska högskolan - Skolan för elektro- och systemteknik
Funding from Vinnova SEK 670 000
Project duration February 2009 - March 2010
Status Completed

External links

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-04030

Page statistics