Pilotprojekt Livsrum Avskildhet i närhet

Diarienummer 2014-05588
Koordinator STEBRO PLAST AB
Bidrag från Vinnova 150 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - maj 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Målet är att stärka företaget (som är underleverantör idag) och företagets position på den svenska marknaden genom att utvärdera möjligheten att tillverka och sälja egna produkter. Projektet skall säkerställa bolagets långsiktiga lönsamhet och överlevnad. Det kortsiktiga målet är att inom ett år ha utvärderat möjligheten att lansera produkten.

Resultat och förväntade effekter

Vi har konstaterat att 1: Behovet finns 2: Produkten har en attraktiv och unik design 3: Produkten är enkel och flexibel 4: Produkten är återanvändbar 5: Första kundbas är landskapsarkitekter och arkitekter som kan och vill föreskriva produkten. 5: Produkten är konkurrenskraftig på marknaden 6: Köpintresse finns hos definierad målgrupp

Upplägg och genomförande

1: Industridesigner har involverats för att ta fram en slutlig design 2: Dialog med partners kring inköp, tillverkning, ytbehandling m.m. 3: Marknadsmaterial som ett första presentationsunderlag har framtagits av konsult 4: Provverktyg har producerats 5: Fullskalig modell av produkten 6: Konsult har genomfört marknadstest av produkt samt marknadsundersökning. 7: Kunder har besökts som också bekräftat intresse. 8: Produkten har visats på regional mässa i samband med Affärsracet www.affarsracet.se

Externa länkar

Bildpresentation från produktlansering på Affärsracet Film och presentation om resultatet av marknadstest

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.