Pilotprojekt för vidareförsäljning av elektricitet.

Diarienummer 2015-02120
Koordinator Epspot AB
Bidrag från Vinnova 479 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - november 2016
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Målet med projektet var att utveckla teknologin i sådan utsträckning att ett pilotprojekt gick att genomföra, därefter genomföra sådan pilot i verklig miljö samt att investera i IPR:s. Piloten skulle svara på ett antal frågor runt funktion och behov. Projektet har nu genomförts och målen har uppnåtts.

Resultat och förväntade effekter

EpSpots teknologi har bevisat sig som lättinstallerad, tillförlitlig och den uppfyller behoven. Därmed har pilotprojektet svarat upp mot de högt ställda förhoppningarna. Pilotprojektet har också indikerat att den affärsmodell som efterfrågas är möjligheten att vidareförsälja el per kWh, med främsta argument att det ger rättvisa och minst synpunkter, men att en lösning måste kunna stödja olika affärsmodeller då det råder delade meningar. Varumärkesrätt har säkrats inom EU.

Upplägg och genomförande

Teknologin vidareutvecklades i den utsträckning att ett pilotprojekt var möjligt men detta moment tog mer tid och resurser än beräknat. Installationen genomfördes hos kund av behörig elektriker, och det gick enligt förväntan. Under pilot-tiden med ´vänliga slutanvändare´ så har lösningen haft 100% tillgänglighet utan nertid och ett antal förbättringar runt användarupplevelsen har genomförts. Kundåterkoppling är att teknologin uppfyller krav och förväntningar.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.