Pilotinsats inom life scienceinkubation

Diarienummer 2017-05249
Koordinator Uppsala Innovation Centre AB
Bidrag från Vinnova 4 000 000 kronor
Projektets löptid december 2017 - februari 2020
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet är en pilotinsats inom life science-inkubation med syftet att säkerställa hög kvalitet nationellt och ett arbetssätt där företagsinkubatorer inom life science samverkar kring affärsutvecklingen av lovande life science-bolag i sina inkubationsprocesser.

Förväntade effekter och resultat

En nationell plattform som kompletterar med expertis till inkubatorerna för stark affärsutveckling av life science-bolag.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet kommer att bestå av en initialfas, där inkubatorernas arbetssätt och syn på styrkor och svagheter i nuvarande inkubationsprocess kartläggs och en åtgärdsplan skapas. Projektets andra del består av en implementeringsfas där nyckelaktiviteter prioriteras och en gemensam plattform byggs. Projektet kommer att ledas av projektledare och en styrgrupp som representerar branschorganisation, industri (stort och mindre bolag det senare som nyttjat innovationsstödsystemet), en representant för en nationell testbädd samt en representant från Vinnova.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.