PILOT Plattformsoberoende testning

Diarienummer 2013-01215
Koordinator SAAB Aktiebolag - SAAB AB
Bidrag från Vinnova 3 255 335 kronor
Projektets löptid september 2013 - mars 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

En metodik för att mäta och jämföra strukturell testtäckning på PIM och PSM har tagits fram. Testtäckningskriterier har definierats med vilka den strukturella testtäckningen för en testsvit mäts med hög noggrannhet redan på PIM. Resultat från experiment på fem olika programvaror från utvecklingsmiljön på Saab visar att överensstämmelsen mellan den strukturella testtäckningen på PIM och PSM med vår metodik är 100 % i de flesta fall och mer än 99, 5 % i samtliga fall.

Resultat och förväntade effekter

Nyttan för Saab är att kunna mäta testtäckning på PIM, detta medför att testaktiviteten kan utföras på samma abstraktionsnivå som den där designen är specificerad samt att testtäckningskvoten PIM/PSM kan bestämmas. PILOT har också bidragit till det interna arbetet kring hur DO-331 kan användas och möjliggöra en ökad kostnadseffektivitet för modellverifiering. Nyttan för Högskolorna (HIS, LIU) har framförallt varit forskningssamarbetet med Saab, vilket bidragit till att stärka testforskning och påverkat övriga forskningsprojekt inom testning positivt.

Upplägg och genomförande

Projektorganisationen med medlemmar från både Högskola och Saab har varit lyckad. Doktorandens arbete har varit till stor nytta för Saab. Arbetet har bedrivits vid HIS med stöd av specialister på Saab. En viss osäkerhet när det gäller hur man bäst utnyttjar modellbaserad mjukvaruutveckling har dock skapat osäkerhet i projektet, vilket bidrog till en viss fördröjning av arbetet.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.