Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PiiA för Hannover

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 110 000 kronor
Projektets löptid februari 2019 - april 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Målet med projektet var att representera svensk processindustri på Hannovermässan genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA. PiiA representerades på Hannovermässan genom programkontoret som arbetade både med förberedelser inför mässan och genomförande i Hannover under mässveckan.

Långsiktiga effekter som förväntas

Syftet med insatserna var att visa på styrkor i det svenska innovationssystemet med fokus på samverkan i olika former under temat ”Collaboration for Innovation”. För PiiA var aktiviteten en viktig del av internationaliseringsarbetet där vi fick tillfälle att lyfta goda exempel från projektportföljen, samt knyta kontakter för de projekt som vill gå vidare till europeiska eller internationella samarbeten.

Upplägg och genomförande

Projektet hade tre huvudsakliga delar: 1, Planering av ”InnovationLab” i den svenska paviljongen tillsammans med partner & intressenter. 2, Genomförande av aktiviteter under Hannovermässan. 3, Utvärdering och uppföljning av kontakter, mm.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 26 februari 2019

Diarienummer 2019-01333

Statistik för sidan