PiiA aktiviteter 2016

Diarienummer 2016-00712
Koordinator SICS Swedish ICT Västerås AB
Bidrag från Vinnova 880 000 kronor
Projektets löptid februari 2016 - december 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektets övergripande ide är att ytterligare förstärka PiiAs stöd, support och engagemang hos enskilda aktörer och i FUI-miljöer genom ett antal. Detta har vi delat upp i följande delmål: - Stärka samarbete och samverkan mellan PiiA och regionala miljöer. - Stödja företag i deras med syfte att görs PiiA känt mycket brett. - Samla ett industriinitiativ som kan bli ett ´light house´ projekt. Projektet har genomfört många aktiviteter och nått uppsatta mål, kvantitativt är det svårt att mäta måluppfyllelsen.

Resultat och förväntade effekter

Nedan är en kort sammanställning av vissa resultat: 1. Start av nytt nätverk i västra Sverige med potential att bygga starka projekt. 3 event utförda med stort intresse från aktörer i regionen. 2. PiiA Summit genomfört, otroligt positiv respons, se http://sip-piia.se/summit/. 4. Ny design på logga och formspråk, den nya hemsida lanseras kvartal 1 2017. 5. En mängd presentationer och föredrag givna för att sprida PiiA:s budskap. Se PiiA:s hemsida för utvalda presentationer.

Upplägg och genomförande

Arbetet har delats upp i ett antal delmål med riktade aktiviteter för att nå uppsatta mål. Resultat och effekter är beskrivna ovan. Detta är ett kontinuerligt arbete som fortsätter även 2017. Överlag är resultat för 2016 överförväntan, det är dock svårt att kvantifiera mäta resultat från aktiviteterna. Vi ser ett gap kopplat till kommunikation och skulle behöva jobba mer med det för att verkligen nå ut och stötta företag bättre. Arbetet med de regionala miljöerna är otroligt viktigt för att sprida resultat och skapa aktivitet.

Externa länkar

http://sip-piia.se/

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.