Pi-SKALP Skalbar Plattform för Processintegration

Diarienummer
Koordinator Swerim AB - Processintegration-PI
Bidrag från Vinnova 3 243 949 kronor
Projektets löptid juli 2015 - mars 2019
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Syfte och mål

Syftet med projektet är att skapa en generell plattform som kan konfigureras för ett flertal processkedjor inom processindustrin. Plattformen ska ha funktioner för import av delmodeller (enhetsprocesser), optimeringsalgoritmer samt konfigurering av processkedjor (enhetsprocesser i sekvens) och objektfunktioner (minimering av produktionskostnad eller uppskattning av materialegenskaper via regression). Målet är uppfyllt gällande generalitet, men planerad tillämpning i Höganäs kunde ej genomföras på grund av underskattat resursbehov för anpassning av plattformen.

Resultat och förväntade effekter

Projektet har resulterat i en generell plattform som kan konfigureras för ett flertal processkedjor inom processindustrin. Plattformen har funktioner för import av delmodeller (enhetsprocesser) och kan integreras med omgivande system hos användare. Genom användande av plattformen förväntas minskade produktionskostnader genom effektivare utnyttjande av legeringselement och sekundära råmaterial. Betydande utvecklingsarbete (användargränssnitt, objektfunktioner och optimeringsalgoritmer) återstår dock innan plattformen kan användas i skarpt läge.

Upplägg och genomförande

Arbetet inleddes med en användarstudie där deltagarna beskrev hur de avser använda plattformen. Resultatet från användarstudien användes som underlag för en kravspecifikation. Prevas utvecklade plattformen enligt kravspecifikationen samtidigt som Swerim arbetade med konvertering av existerande processmodeller till Matlab/Simulink. LTU bistod med expertkunskap angående konvertering av modeller samt kodning av modeller för import till plattformen. Höganäs bistod med domänkunskap och integration med omgivande system vid installation av plattformen i Halmstad.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 24 februari 2020

Diarienummer 2015-02390

Statistik för sidan