Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Phoenix gruvdrönare

Diarienummer
Koordinator Inkonova AB
Bidrag från Vinnova 408 000 kronor
Projektets löptid juni 2017 - december 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Vi har fokuserat inom områdena nedanför med mycket användbara resultat för utvecklingen av framtidens Phoenix gruvdrönare: 1. Propellrar aerodynamik 2. Ny drönarkoncept. 3. Öka drönarens tillförlitlighet och antikollisionssystemets utveckling.

Långsiktiga effekter som förväntas

1. Propeller aerodynamik: vi tänker oss att förlänga bladen och öka stigningsvinkeln för att kompensera för den minskade dragkraften som de höga temperaturerna medför. 2. Ny drönarkoncept: den nya konceptet med två centrala motorer ger oss bättre prestanda utan att öka drönarens störlek. 3. Öka drönarens tillförlitlighet och antikollisionssystemets uveckling: de flesta av komponenterna har varit karakteriserade och en anpassad motherboard har skapats. Det antikollisionssystem vi utvecklade ska öka tillförlitligheten i framtidens autonoma uppgifter vi jobbar på.

Upplägg och genomförande

1. Beräkningsmodeller validerades mot in-house bänktester utförda hos Inkonova med ett datoriserat thrust test bench för olika rotationshastigheter vid stillastående luftförhållanden. 2. En ny drönardesign med centrala propellrar för att öka lyft i samma drönstorlek och strömlinjeformad kropp för att minimera att värmeöverföringen konceptualiserades. 3. Tillförlitligheten för den nuvarande gruvdrönaren och basen av Phoenix har testats liksom ett underjordiskt anpassat kollisionsundvikande system som är nödvändigt för flygning i okända miljöer.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 13 juni 2017

Diarienummer 2017-02236

Statistik för sidan