Pharem Filtration System för rening av organiska miljögifter

Diarienummer 2014-05555
Koordinator Pharem Biotech AB
Bidrag från Vinnova 2 400 000 kronor
Projektets löptid december 2014 - september 2016
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har haft som målsättning att ta fram en färdig produkt för att bryta ned miljögifter i reningsverk. Mycket goda resultat har uppnåtts för att bryta ned miljögifter i verklig miljö med den teknikgrund som tekniken använder sig av. Förseningar i projektet har medfört att alla aktiviteter inte kunnat genomföras och vissa steg återstår för att uppfylla alla mål med projektet. Färdig konstruktion har tagits fram som visar avsevärt lägre kostnader än alternativ, men saknar fullständiga resultat för den färdiga produkten. Alla parter har valt att fortsätta projektet.

Resultat och förväntade effekter

Uppbyggnad av den färdiga produkten har byggt på stegvisa försök som visat resultat över förväntan, dock återstår det att visa detta för den färdiga produkten. Den färdiga konstruktionen och designen av systemet visar på kostnader som ligger långt under existerande alternativ, som dock behöver att visas över en längre period. Dessa goda resultat ligger som grund för att färdigställa en produkt med hög effektivitet, låg kostnad med goda arbetsförhållanden. Projektet kommer att fortsätta och har redan lett till uppmärksamhet, kapitalsatsningar och nya produkter.

Upplägg och genomförande

Projektet hade ett ambitiöst mål att gå från tidig prototyp till färdig produkt. Vissa aktiviteter tog längre än beräknat och ledde till förseningar i projektet. Ombyggnation i testbäddsmiljö, samt störningar i produktion ledde till ytterligare förseningar och medförda att alla aktiviteter inte kunnat genomföras. Projektet hade behövt haft utrymme för vissa förseningar för att nå alla de mål som sattes för projektet. Trots brister i upplägg nådde projektet den uppmärksamhet och framgång som krävdes för att projektet skall fortsätta utöver satt projekttid.

Externa länkar

www.pharem.se

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.