PERU-Plasmabehandling för effektiv rutlimning

Diarienummer 2011-03627
Koordinator Swerea IVF AB - Swerea IVF Göteborg
Bidrag från Vinnova 2 150 000 kronor
Projektets löptid januari 2012 - december 2013
Status Avslutat
Utlysning Hållbar produktion - FFI
Ansökningsomgång Hållbar produktionsteknik inom transportindustrin

Syfte och mål

Syftet med Peru-projektet var Undersöka hållfasthet och långtidsegenskaper hos plasmabehandlade lack- och limsystem. Ta fram processfönster för plasmabehandling av lack och verifiera dessa mot dagens och, om möjligt, nära framtida lack- och limsystem (inklusive tejp). Förbereda för implementering av atmosfärsplasma, inklusive miljöbedömning, FMEA och business case. Skapa ett nätverk av kompetenser rörande plasma, process och analys.

Resultat och förväntade effekter

Peru har ökat konkurrentkraften genom att studera ny plasmametod. Ny kunskap möjliggör nu införande av plasma i industrin. ´Peru´ har lett till industriell teknik- och kompetensutveckling genom ett brett konsortium. Peru har ökat kunskapen om processupplägg, material och analyser. Forsknings- och innovationsmiljöerna mellan Institut och tillverkande företag stärkts. Resultat av detta är fortsättningsprojekt. Projektet har skapat ny kunskap genom att demonstrationsceller byggts upp samt att implementeringsförberedelse gjorts miljöbedömning, FMEA och Business case.

Upplägg och genomförande

Smutsreduktion. Försöksmatris för att reducera smuts gjordes . Yt-analys. Yt-analysmetoder jämfördes med varandra med multivariat dataanalys. Processparametrar.Minimal resultatspridning med automatiserad plasma. Hastighet och avstånd av plasma varierades. Yrkeshygieniska mätningar. Plasman producerar bl.a. Ozon. Kontrollerade försök gjordes för att ta fram underlag på ventilationsutformning. Implementering.Test-cell användes som studieobjekt för FMEA och Business case. Omvärldsbevakning. Ny omvärldsbevakning om plasmautrustningar. Projektstyrning.

Externa länkar

Projekthemsida för FFI-Projekt Peru Diarienr:2011-03627. Endast öppen för Projektdeltagare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.