Personliga webbmöten inom myndighetsvärlden

Diarienummer 2013-05681
Koordinator Försäkringskassan - Huvudkontoret Stockholm
Bidrag från Vinnova 288 145 kronor
Projektets löptid mars 2014 - november 2014
Status Avslutat

Syfte och mål

Projektet har tagit fram en konceptuell teknisk lösning för hur personliga webbmöten kan gå till i praktiken. För att det ska nå framgång måste mötena kunna ske på medborgarnas villkor; med den teknik och verktyg som finns tillgänglig. När kunderna kan få gemensam hjälp av myndigheterna kommer behovet av kompletteringar att minska, tryggheten att öka och väntetiderna att kortas ned. Webbmöten ställer dock krav på att statsförvaltningen bl.a utvecklar sin förmåga att samverka över befintliga gränser och det är en utmaning väl värd att ta i beaktande vid ett kommande genomförande.

Resultat och förväntade effekter

I lösningen som vi föreslår kommer myndigheterna och kunden kunna utbyta information med varandra på ett säkert sätt och det är kunden själv som väljer hur första kontakten tas till myndigheterna. Lösningen kommer ge kortare ledtider för kunden, effektivare överlämning mellan myndigheter och minskad risk att som kund bli ´slussad´ mellan myndigheter. Fler fördelar med gemensamma webbmöten är också ökad tillgänglighet för fler kundgrupper så som funktionsnedsatta och naturligtvis enklare hantering av personliga ärenden hela vägen från ansökan till beslut.

Upplägg och genomförande

Projektet har arbetat utifrån olika scenarion för att belysa fördelar för både kunderna och myndigheterna att ha gemensamma webbmöten. Vi har också tagit fram olika övergripande tekniska lösningsförslag, varav det visade sig enbart vara ett som i praktiken skulle kunna vara genomförbart och attraktivt för flera myndigheter. Projektet tog tidigt in representanter från Migrationsverket för att utbyta tankar kring personliga webbmöten. För att belysa de juridiska aspekterna har en jurist från Försäkringskassan deltagit och Fk- IT-har tagit fram de tekniska lösningarna.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.