Personaliserat medieinnehåll i realtid till smartphone-användare världen över

Diarienummer
Koordinator Sumline AB
Bidrag från Vinnova 1 650 000 kronor
Projektets löptid april 2014 - mars 2015
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet var att bygga en mobil applikation som tillhandahåller personaliserade nyheter i real-tid till smartphone användare. Samtidigt så hjälper tjänsten medieföretagen, bloggare och skribenter att få större läsning av sitt innehåll och ger dom därmed ökade möjligheter till intjäning. Tjänsten har varit upp under 8 månader och varje vecka är 16,7% användarna inne i applikationen och betyget på Google Play Store är 4.1. Dessa siffror visar på att det material vi automatiskt rekommenderar och publicerar är av hög kvalitet.

Resultat och förväntade effekter

Höga retention siffror visar på att projektet gjort att vi uppnått en hög kvalitet på tjänsten. Detta är tack vara de automatiska söknings, taggnings och rankningsalgoritmer som utvecklats inom ramen för projektet. Det unika med Sumline tjänst är att produkten kan ge goda retention siffror helt automatiskt, baserat på avancerade algoritmer, utan redaktörer. Detta är med säkerhet framtidens för distribution av nyheter och annan media och denna typ av teknologi kommer inom de närmaste 10 åren att vidare förändra värdekedjan för medieindustrins och dess aktörer.

Upplägg och genomförande

Projektet var ett nära samarbete mellan Sumline AB och forskare inom Big-data analys på KTH. Det mesta av arbetet gjordes av Sumline AB, men forskare från KTH medverkade under större delen av projektet.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.