Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Personaliserad video för digital annonsering

Diarienummer
Koordinator REAL AUDIENCE AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - april 2018
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Tack vare Vinnova projektet har vi kunnat undersöka, verifiera om det finns möjlighet att kommersialisera vår personaliseringstanke för video. Resultatet är gott och vi har uppfyllt syfte & mål med projektet.

Långsiktiga effekter som förväntas

Resultaten är både tekniska insikter/lärdomar hur man kan bygga en framtida plattform - men framförallt marknadsmässiga insikter. Sammanfattningen är att marknaden tidig - videoannonsering är på framväxt.

Upplägg och genomförande

Genomförandet har utförts av två grupper inom vårt bolag, tekniker samt marknad. Bägge delarna har arbetat ganska fristående. Vi har haft ett möte varanannan vecka i snitt där vi har pratat ihop oss.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 mars 2017

Diarienummer 2017-00853

Statistik för sidan