Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Personal- och operationsplaneringsstöd

Diarienummer
Koordinator SOWNDER AB
Bidrag från Vinnova 499 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - augusti 2017
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med vårt initiativ är att koppla personalscheman till optimerade operationsscheman inom hälso- sjukvård för att planering ska baseras på avancerad behovsanalys och modelleringsteknik istället för dagens personberoende. Vi avser kombinera operationsplaneringsprocessen med schemaläggning av personal. Under projektet har vi identifierat relevanta aktörer för att säkerställa nyttiggörandet och genomförandet samt tagit fram en analysmodell av tidsestimering av aktiviteter och hittat positiva effekter på KPP (Kostnad Per Patient)

Långsiktiga effekter som förväntas

De övergripande målen för projektet var att: Kunna ta fram schemaläggningsmodell som erbjuder 6 timmars arbetsdag med bibehållen produktion och lön. Effekter av lösningen gör att det ska bli attraktivt att arbeta inom hälso- och sjukvården. Öka noggrannhet i estimat genom att den data som genereras från olika datakällor (kliniska och administrativa) kan analyseras och predikteras. Utfallet i våra studier och prototyputveckling har visat att man inte bara kan minska till 6-timmars dag utan också öka intervall av KPP mätning för att kunna åtgärda felaktigheter tidigt i verksamheten.

Upplägg och genomförande

Genom ett samarbete med 3 sjukhus har vi kunnat analysera och verifiera behovet av vår lösning. Det finns idag inget datorstött verktyg som hanterar detta område men behovet är stort. Vi har under projektets gång upptäckt nya områden med beräkning av KPP som gör att ekonomi kan jämföra sin verksamhet över tid för att se om investeringar ger effekt eller ej. Sownder och Tieto har utvecklat en prototyp för att kunna koppla samman information från multipla system och göra analys på dessa i realtid. Samtliga workshops har haft god uppslutning och bra feedback har erhållits.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 27 oktober 2016

Diarienummer 2016-03827

Statistik för sidan