Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Peraid, Individanpassad medicin för akuta infektionssjukdomar

Diarienummer
Koordinator Karolinska Institutet - Centrum för infektionsmedicin
Bidrag från Vinnova 10 562 662 kronor
Projektets löptid april 2019 - mars 2023
Status Pågående
Utlysning Nordiskt samarbete inom hälsa

Syfte och mål

PERAID-projektet syftar till att implementera individanpassad medicin vid svåra infektionssjukdomar där förloppet är kopplat till patologiska immunsvar mot infektionen, såsom vid sepsis och svåra mjukvävnadsinfektioner. Individanpassad medicin motiveras av dessa infektioners multifaktoriella karaktär där varje patients immunsvar är unikt och direkt kopplat till sjukdomsförloppet. Målet är att karakterisera värdsvaren på individnivå och därmed möjliggöra utveckling och implementering av individuell immunterapi inom akuta infektionssjukdomar.

Förväntade effekter och resultat

Projektet förväntas resultera i: - En nordisk interdisciplinär kunskapsplattform för individanpassad medicin mot infektionssjukdomar. - Ökad kunskap om sjukdomsmekanismer och identifiering av biomarkörer och mål för interventioner. Framstegen för PERAID kommer att kunna gynna patienter genom förbättrad diagnostik och skräddarsydda terapier. Vi ser att de föreslagna studierna i hög grad gynnar implementering av individanpassad terapi för svåra infektionssjukdomar, och ett långsiktigt mål är att utvidga den nordiska plattformen till den europeiska miljön.

Planerat upplägg och genomförande

PERAID består av sex integrerade delprojekt (WP), varav WP1 utgör kärnan i projektet: WP1. Etablera en nordisk plattform/kunskapscentrum för individanpassad medicin mot infektionssjukdomar. WP2-4. Identifiera och utvärdera sjukdomssignaturer / biomarkörer för patientstratifiering och / eller som mål för terapi. WP5. Utveckla innovativa verktyg lämpliga för akut- och intensivvård som kan främja snabb diagnostik och "bedside" kliniska beslut. WP6. Utforma kliniska studier för att testa koncept för individanpassad medicin.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 april 2019

Diarienummer 2019-01186

Statistik för sidan