Pendlingsstatistik på gränsen

Diarienummer
Koordinator Karlstads universitet - Avdelningen för geografi och turism
Bidrag från Vinnova 60 000 kronor
Projektets löptid maj 2008 - juni 2010
Status Avslutat