Commuting Statistics at the Border

Reference number
Coordinator Karlstads universitet - Avdelningen för geografi och turism
Funding from Vinnova SEK 60 000
Project duration May 2008 - June 2010
Status Completed

Last updated 25 November 2019

Reference number 2008-01649

Page statistics