Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Våra e-tjänster för ansökningar, projekt och bedömningar (Intressentportalen) stänger torsdagen den 21 oktober kl 16:30 för systemuppdateringar. De beräknas öppna igen senast fredagen den 22 oktober kl 8:00.  

Stora Enso PEA 3.0 företagsprojekt i Smartare Elektroniksystem

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem

Senast uppdaterad 29 december 2016

Diarienummer 2016-04791

Statistik för sidan