Stora Enso PEA 3.0 företagsprojekt i Smartare Elektroniksystem

Diarienummer
Koordinator RISE Acreo AB - RISE Acreo, Norrköping
Bidrag från Vinnova 0 kronor
Projektets löptid januari 2016 - februari 2017
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem