Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pathways to ADHD and Co-morbidities

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för psykologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

ADHD är en komplex beteende störning som antas beror på en månfald orsaker. Fokus ligger på att ingå ett samarbete rörande ADHD:s etiologi med framstående forskare i Storbritannien. Målet är att stärka mina förmågor och meriter i syfte att kvalificera mig för en professur där kvinnor är underrepresenterade.

Långsiktiga effekter som förväntas

Det ökade klarläggandet av påverkbara miljöfaktorer som kan orsaka ADHD har strategisk betydelse då det i hög grad skulle gynna de allmänna hälsoaspekterna i samhället. Kunskap om samverkan mellan gener och miljö kommer att kunna ligga till grund för utvecklande av innovativa och effektiva förebyggande åtgärder, diagnostik och/eller olika vårdstrategier.

Upplägg och genomförande

Fem submål för att stärka mina kvalifikationer: Ett, vetenskaplig produktion baserad på existerande svenska data Två, vetenskaplig produktion genom att arbeta med data insamlat av medarbetare i Storbritannien Tre, erhålla erfarenheter inom genetisk analys Fyra, vara biträdande handledare åt forskarstuderande vid båda institutionerna i Storbritannien Fem, delta i träning för ledarskapsutveckling vid Imperial College

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2022

Diarienummer 2008-01003

Statistik för sidan