Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pathways to ADHD and Co-morbidities

Diarienummer
Koordinator Uppsala universitet - Institutionen för psykologi
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid september 2008 - juni 2011
Status Avslutat

Syfte och mål

ADHD är en komplex beteende störning som antas beror på en månfald orsaker. Fokus ligger på att ingå ett samarbete rörande ADHD:s etiologi med framstående forskare i Storbritannien. Målet är att stärka mina förmågor och meriter i syfte att kvalificera mig för en professur där kvinnor är underrepresenterade.

Resultat och förväntade effekter

Det ökade klarläggandet av påverkbara miljöfaktorer som kan orsaka ADHD har strategisk betydelse då det i hög grad skulle gynna de allmänna hälsoaspekterna i samhället. Kunskap om samverkan mellan gener och miljö kommer att kunna ligga till grund för utvecklande av innovativa och effektiva förebyggande åtgärder, diagnostik och/eller olika vårdstrategier.

Upplägg och genomförande

Fem submål för att stärka mina kvalifikationer: Ett, vetenskaplig produktion baserad på existerande svenska data Två, vetenskaplig produktion genom att arbeta med data insamlat av medarbetare i Storbritannien Tre, erhålla erfarenheter inom genetisk analys Fyra, vara biträdande handledare åt forskarstuderande vid båda institutionerna i Storbritannien Fem, delta i träning för ledarskapsutveckling vid Imperial College

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2022

Diarienummer 2008-01003

Statistik för sidan