Pathways to ADHD and Co-morbidities

Reference number 2008-01003
Coordinator Uppsala universitet - Institutionen för psykologi
Funding from Vinnova SEK 3 000 000
Project duration September 2008 - June 2011
Status Completed

Purpose and goal

ADHD är en komplex beteende störning som antas beror på en månfald orsaker. Fokus ligger på att ingå ett samarbete rörande ADHD:s etiologi med framstående forskare i Storbritannien. Målet är att stärka mina förmågor och meriter i syfte att kvalificera mig för en professur där kvinnor är underrepresenterade.

Expected results and effects

Det ökade klarläggandet av påverkbara miljöfaktorer som kan orsaka ADHD har strategisk betydelse då det i hög grad skulle gynna de allmänna hälsoaspekterna i samhället. Kunskap om samverkan mellan gener och miljö kommer att kunna ligga till grund för utvecklande av innovativa och effektiva förebyggande åtgärder, diagnostik och/eller olika vårdstrategier.

Planned approach and implementation

Fem submål för att stärka mina kvalifikationer: Ett, vetenskaplig produktion baserad på existerande svenska data Två, vetenskaplig produktion genom att arbeta med data insamlat av medarbetare i Storbritannien Tre, erhålla erfarenheter inom genetisk analys Fyra, vara biträdande handledare åt forskarstuderande vid båda institutionerna i Storbritannien Fem, delta i träning för ledarskapsutveckling vid Imperial College

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.