Passagerarsäkerhetsutvärdering i framtida bilar

Diarienummer 2017-01945
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Avd 91400, Bilsäkerhetscentrum
Bidrag från Vinnova 8 605 000 kronor
Projektets löptid maj 2017 - april 2020
Status Pågående
Utlysning Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI
Ansökningsomgång Trafiksäkerhet och automatiserade fordon - FFI

Syfte och mål

Målet är att svara på frågan hur man kan utvärdera skyddet för den heterogena populationen av passagerare i framtida bilars krocksituationer. Syftet är att utveckla individanpassade skyddssystem, samt att möta ökningen av bilars automationsgrad och delad mobilitet. Projektet omfattar de passagerare som använder bilbältet som främsta skydd (4 år till äldre).

Förväntade effekter och resultat

Projektet ämnar utveckla metoder baserat på verktyg (fysiska eller numeriska humansubstitut) och tillämpa dessa metoder för utveckling av nya skyddsprinciper. Projektet kommer bidra till minskning av skadade bilpassagerare genom utveckling av individanpassade skyddssystem, speciellt med fokus på den ökande graden av automatisering och delad mobilitet.

Planerat upplägg och genomförande

”Use-cases” kommer att identifieras genom användarstudier och krockdatabaserade studier. Tillgängliga verktyg kommer utvärderas och förädling genomförs. Utvärderingsmetoder (inklusive skalade humanmodeller) utvecklas och tillämpas för ett antal utvalda ”Use-cases” för framtagning av skyddsprinciper som möjliggör utveckling av attraktiva individanpassade skyddssystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.