Participating EUREKA

Diarienummer 2018-02359
Koordinator Karmania AB
Bidrag från Vinnova 10 000 kronor
Projektets löptid maj 2018 - maj 2018
Status Pågående

Syfte och mål

Participating to EUREKA

Förväntade effekter och resultat

got multiple contact points and interests for future collaboration in ITEA and Celtic-plus projects.

Planerat upplägg och genomförande

attended Eureka

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer. Projektets koordinator kan ge dig mer information.