Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Parkcess del II - Parkyria

Diarienummer
Koordinator Urbanivation AB
Bidrag från Vinnova 2 860 000 kronor
Projektets löptid juni 2023 - februari 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet Drive Sweden

Syfte och mål

Målet för projektet är att i ett samarbete mellan kommuner, fastighetsägare och tjänstebolag ta fram konkreta lösningar för att minska CO2 och transporter redan i samhällsplaneringens tidiga skeden. Genom effektivare processer och delning av resurser utmanas nuvarande branschpraxis. Med ett iterativt arbetssätt utvecklas beta-versionen av en digital plattform för beräkning av p-tal och marknadsplats för p-köp i tidiga skeden, Parkyria.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kan minska CO2-utsläpp i nyproduktion och transporter genom ett bättre nyttjande av Sveriges idag 25 miljoner p-platser. Färre nya p-garage eller parkeringshus behöver byggas och ytan kan i stället användas till bostäder eller samhällsservice. Projektet har potential att få konsumenten att välja mer hållbara transportalternativ. Projektet kan minska kostnaderna för nyproducerade bostäder och ge nya möjligheter till delningsekonomi för kommuner och fastighetsägare.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet är en fortsättning på förstudien Parkcess och kommer att fortsätta arbeta på samma sätt. Inledningsvis med en tolkning och digitalisering av parkeringspolicyn i Lund. Följt av kontinuerlig digital utveckling av plattformen. Test av parkeringskalkylator och marknadsplats med fokus på Lund. Löpande utvärdering av eventuell standardisering av plattformarna i samarbete med andra deltagare. Vidareutveckling av affärsmodell och kunskapsspridning.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2023

Diarienummer 2023-01190

Statistik för sidan