Parakey - Mobilt passagesystem

Diarienummer 2015-02187
Koordinator PARAKEY AB
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid juni 2015 - december 2015
Status Avslutat
Ansökningsomgång Nivå 1 - Innovationsprojekt i företag våren 2015

Syfte och mål

Syftet var att ta dåvarande prototyp till en färdig produkt (exklusive tillverkning) vilket har nåtts. För att uppfylla syftet så behövde delmålen som var utveckling av både teknik och affärsmodell genomföras. Projektet genomfördes med väldigt gott resultat där all information, utveckling och feedback under projektets genomförande har resulterat i en förprodukt som är redo för att tas in i produktionsstadiet redan nu i mars 2016, lansering av smartphone appar samt en robust affärsmodell.

Resultat och förväntade effekter

Resultatet har blivit en produkt som både har en prismodell och teknik som är redo för lansering i mars 2016. Effekten av resultatet blir att Parakey AB nu kan påbörja försäljning av produkten samt växa som företag. Dvs vara i en tidig expansionsfas som var en effekt som skulle uppnås via detta projekt.

Upplägg och genomförande

I projektets början installerades prototyphårdvaran hos ett antal pilotkunder vilket gav oss mycket information och data över hur produkten presterade. Utifrån pilotkundernas data och användande kunde vi utveckla produkten vidare då vi upptäckte att fler funktioner behövde utvecklas för att kunna erbjuda en attraktiv produkt. Utan pilotkunderna hade inte vi kunnat erhålla det positiva resultat projektet har medfört.

Externa länkar

Parakey - Smart Access as a ServiceParakeys hemsida. Parakey - Smart Access as a Service Parakeys hemsida.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.