Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Papperskvalitetsförbättring och minskning av produktionskostnader genom att använda ny Phys-AI-tekni

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet
Bidrag från Vinnova 4 980 000 kronor
Projektets löptid mars 2022 - februari 2025
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA
Ansökningsomgång PiiA: Dataanalys i processindustriella värdekedjor, hösten 2021

Syfte och mål

Syftet är att utveckla ny teknik med fokus på dataanalys i processindustriella värdekedjor för att öka dataanalysnivån hos pappersindustrin; detta kommer att göras genom att uppnå följande delmål: Utveckla ett automatiserat AI baserat beslutsstödsverktyg med stöd av fysikaliska modeller för att förutsäga papperskvaliteten hos det papper produceras av papperstillverkningsföretag. Utveckla en modell med stöd från fysikaliska modeller för att uppskatta den optimala utbytestiden för kritiska delar av de produktionsmaskiner som kan påverka papperskvaliteten.

Förväntade effekter och resultat

Pappersproduktionsföretag kommer att kunna optimera underhållet av sina pappersproduktionsmaskiner och kontrollera papperskvaliteten som produceras av dessa maskiner. De kommer också att kunna optimera livslängden för kritiska delar av sina pappersproduktionsmaskiner genom att bestämma den optimala ersättningstiden för dessa. Projektresultatet som återspeglas i det verktyg som skall utvecklas kan användas inte bara av industriprojektpartnerna utan även av andra pappersproduktionsföretag i Sverige.

Planerat upplägg och genomförande

Arbetet i detta projekt kommer bestå av följande delar: montering av tillståndskontrollutrustning, datainsamling, förbehandling av data, utveckling av fysikaliska och experimentella modeller för att stödja prognostisk med hjälp av AI, Utveckling av AI-beslutsstödsverktyg och optimala utbytestiden modell, utveckling av programvaror som används i projektet och demonstratorutveckling, datavisualisering och datortjänster och lagring.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 2 mars 2022

Diarienummer 2021-04921

Statistik för sidan