Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Paper Beacon

Diarienummer
Koordinator INNVENTIA AB
Bidrag från Vinnova 3 033 000 kronor
Projektets löptid augusti 2008 - maj 2011
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Detta projekt undersöker en unik teknologi baserat på interferensfilmer som har potential att svara på krav kring visuellt utseende, sensorer, och säkerhetsaspekter på förpackningar och produkter.

Långsiktiga effekter som förväntas

För att konkurrera på dagens marknader, måste pappers- och förpackningsproducenter kunna hitta de bästa möjliga lösningarna som svarar på deras affärs- och kundbehov. Förfrågningar finns på intelligenta sensorer som diagnostiserar och autentiserar produkter. Dessutom ger förpackningar som är visuellt attraktiva i butiken fördelar till producenten, vilket skapar ett förnyelsebehov av det visuella utseendet.

Upplägg och genomförande

Vi kommer att modellera, designa, och förbereda integrerade interferensfilmer för två s.k. proof-of-concepts. Genom att ta hänsyn till förnyelsebara källor, produktsäkerhet och återvinning så stöder projektet ett hållbart samhälle.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 8 maj 2017

Diarienummer 2008-01731

Statistik för sidan