Panoptes - data models for managed security services

Diarienummer
Koordinator RISE Research Institutes of Sweden AB - RISE SICS, Kista
Bidrag från Vinnova 468 000 kronor
Projektets löptid januari 2020 - oktober 2020
Status Pågående
Utlysning Digital säkerhet och tillförlitlighet
Ansökningsomgång Genomförbarhetsstudier digital säkerhet och digital infrastruktur - hösten 2019

Syfte och mål

SMF och ME har vanligtvis för få resurser för att förhindra, upptäcka och motverka cyberrisker. Hanterade säkerhetstjänster (MSS) har blivit ett effektivt verktyg för att hantera säkerhetsrisker. Vårt mål är att minska datainsamlingen för MSS och minska den tid som krävs för att analysera säkerhetsincidenter. Vi kommer att i) utveckla för utbildade maskininlärning modeller som kan distribueras i företagsmiljöer för att särskilja godartad aktivitet och därmed begränsa insamlingen av data punkter i fall.

Förväntade effekter och resultat

1. Avancerad rapport som fokuserar på användning av maskininlärning i MSS. 2. Undersökning för att minska datainsamlingen med förbättrad urval av data funktioner och maskininlärningsmodellarkitekturer. 3. Definition av huvudproblemet som vi kommer att fokusera på i ett större projekt 4. Konsortiumbyggnad med ytterligare partners för att täcka kompetensområden: a. Skalbarhetsaspekter av maskininlärning. b. Integritet och konfidentialitet av modeller för maskininlärning i avlägsna, potentiellt osäkra miljöer

Planerat upplägg och genomförande

Datum Handlings Anteckningar Jan 2020 Besök F-Secure (FI) - Februari 2020 Besök Eurecom (FR) och INRIA (FR) Partners med expertis inom slutpunktsäkehet, maskininlärning och mjukvarusäkerhet Feb-juli 2020 Undersök funktionsteknik för validering av projektidén att minska datainsamlingen. Juni 2020 Konsortium s partner engagerar sig i en huvudroll för det definierade projektet fokusområdet för projektförslaget som godkänns vid denna punkt. Augusti 2020 Inlämning av ansökan Mål: SU-DS02-2020: Intelligent säkerhets- och integritets hantering.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 11 juni 2020

Diarienummer 2019-05017

Statistik för sidan