Pancreatic tissue-precursors assembled by bioactive silk

Diarienummer 2016-04109
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 4 997 827 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2019
Status Pågående
Utlysning Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Ansökningsomgång Biologiska läkemedel 2016

Syfte och mål

Inom detta projekt vidareutvecklar vi en ny strategi för att tillverka konstgjord vävnad. Specifika mål: a)Konstruera pankreatiska vävnadsbitar med hjälp av bioaktivt silke och utvalda celler b)Utveckla protokoll för konditionering av pankreatiska vävnadsbitar, och därmed möjliggöra reproducerbarhet och kvalitet nog för transplantation c)Utveckla protokoll för maturering av pankreatiska celler från stamceller, med hjälp av ett stöd av bioaktivt silke d)Utvärdera funktionell transplantation av pankreatiska vävnadsbitar med hjälp av en icke-invasiv in vivo plattform

Förväntade effekter och resultat

Den strategi som utvecklas inom detta projekt möjliggör tillverkning av pankreatiska vävnadsbitar. Dessa kan konstrueras för att inkorporeras snabbt i kroppen och där orsaka minimal immunreaktion, och lämpar sig därför väl för transplantation. Det väldefinierade och mekaniskt stabila silkesmaterialet möjliggör kontrollerad odling i bioreaktor, dvs grunden för en skalbar GMP-process. Denna lösning har potential att utgöra en fungerande lösning för effektiv behandling av, i framtiden möjlighet att bota, diabetes.

Planerat upplägg och genomförande

Detta projekt innefattar de olika spekter som behövs för utveckling av cell-baserade läkemedel, från val av cellkälla, biomaterial, bioprocess etc. till utvärdering av den kliniska tillämpningen. För att täcka denna bredd kommer detta projekt utföras av ett samarbetande lag med kompetens och aktivitet i fyra olika akademiska labb och två företag. Projektet är indelat i 5 arbetspaket som utförs semi-parallellt. Alla WP ledare träffas varannan vecka, och hela projektgruppen möts varannan månad för e-konferens med dokumenterade lägesrapporter.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.