Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Pancreatic tissue-precursors assembled by bioactive silk

Diarienummer
Koordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för bioteknologi
Bidrag från Vinnova 4 997 827 kronor
Projektets löptid december 2016 - november 2019
Status Avslutat

Viktiga resultat som projektet gav

Inom detta projekt har vi utvecklat en ny strategi för att tillverka konstgjord vävnad genom att odla och differentiera utvalda celler för transplantation i 3D med stöd av funktionaliserat silke. Som första exempel på vävnad har vi fokuserat på pankreatisk vävnad, där behovet av konstgjorda alternativ är stort då detta är något som patienter med svår diabetes skulle kunna bli hjälpta av.

Långsiktiga effekter som förväntas

En generell metod för integrering av celler till 3D bioaktivt silke för att konstruera vävnadsbitar har utvecklats. Metod för in vitro konditionering av vävnadsbitar i silke, inklusive bildande av små blodkärl, har utvecklats. Protokoll för differentiering av pankreatiska progenitorceller från stamceller har utvecklats. De pankreatiska progenitorcellerna har integrerats i 3D bioaktivt silke för transplantation där funktionen kunnat verifieras.

Upplägg och genomförande

För utveckling av cell-baserade läkemedel behövs kunskap inom flera områden, från val av cellkälla, biomaterial, bioprocess, till utvärdering av den kliniska tillämpningen. Därför har projektet varit ett samarbete mellan personer med olika kompletterande kompetenser från 5 olika akademiska labb på två universitet (KTH och KI) och två företag (Spiber Technologies och Bmatrix). Projektet har varit indelat i 5 arbetspaket som utförts semiparallellt.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 10 januari 2020

Diarienummer 2016-04109

Statistik för sidan