Pancreatic tissue-precursors assembled by bioactive silk

Reference number 2016-04109
Coordinator KUNGLIGA TEKNISKA HÖGSKOLAN - Skolan för bioteknologi
Funding from Vinnova SEK 4 997 827
Project duration December 2016 - November 2019
Status Ongoing
Venture Utveckling och produktion av biologiska läkemedel
Call Biologiska läkemedel 2016

Purpose and goal

Inom detta projekt vidareutvecklar vi en ny strategi för att tillverka konstgjord vävnad. Specifika mål: a)Konstruera pankreatiska vävnadsbitar med hjälp av bioaktivt silke och utvalda celler b)Utveckla protokoll för konditionering av pankreatiska vävnadsbitar, och därmed möjliggöra reproducerbarhet och kvalitet nog för transplantation c)Utveckla protokoll för maturering av pankreatiska celler från stamceller, med hjälp av ett stöd av bioaktivt silke d)Utvärdera funktionell transplantation av pankreatiska vävnadsbitar med hjälp av en icke-invasiv in vivo plattform

Expected results and effects

Den strategi som utvecklas inom detta projekt möjliggör tillverkning av pankreatiska vävnadsbitar. Dessa kan konstrueras för att inkorporeras snabbt i kroppen och där orsaka minimal immunreaktion, och lämpar sig därför väl för transplantation. Det väldefinierade och mekaniskt stabila silkesmaterialet möjliggör kontrollerad odling i bioreaktor, dvs grunden för en skalbar GMP-process. Denna lösning har potential att utgöra en fungerande lösning för effektiv behandling av, i framtiden möjlighet att bota, diabetes.

Planned approach and implementation

Detta projekt innefattar de olika spekter som behövs för utveckling av cell-baserade läkemedel, från val av cellkälla, biomaterial, bioprocess etc. till utvärdering av den kliniska tillämpningen. För att täcka denna bredd kommer detta projekt utföras av ett samarbetande lag med kompetens och aktivitet i fyra olika akademiska labb och två företag. Projektet är indelat i 5 arbetspaket som utförs semi-parallellt. Alla WP ledare träffas varannan vecka, och hela projektgruppen möts varannan månad för e-konferens med dokumenterade lägesrapporter.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been examined by our editors.