Paketautomat i stad och glesbygd på företag och myndigheter

Diarienummer 2015-03563
Koordinator Lunds universitet - Division of Packaging Logistics Department of Design Sciences
Bidrag från Vinnova 4 893 876 kronor
Projektets löptid oktober 2015 - december 2019
Status Pågående

Syfte och mål

Projektet skall pilottesta paketautomater och utvärdera dess användning mot det transpolitiska funktionsmålet: tillgänglighet Fokus i detta trippel helix projekt är att, tillsammans med Region Skåne, Helsingborgs stad, Svensk Digital Handel, PostNord, Lunds universitet Campus Helsingborg, H&M och andra e-handelsföretag och dess konsumenter, förstå, förklara och förbättra användningen av paketautomater, för att både öka tillgängligheten för alla och samtidigt stödja en miljömässig hållbar utveckling.

Förväntade effekter och resultat

Idag är kunskapen kring användningen av paketautomater mycket begränsad. Det finns varken studier på dess påverkan på tillgänglighet eller miljön. Projektet kommer därför att bidra till att skapa kunskap kring hur paketautomaten kan integreras i stads/samhällsutveckling kopplat till tillgänglighet. Vidare, kommer projektet skapa kunskap kring konsumenteffekter, dvs. beskriva miljöpåverkan kopplat till en ökad tillgänglighet och dess eventuella påverkan på förväntade ökande krav på dörr/hemleveranser.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet kommer att genomföras som ett regionalt samhällsutvecklingsprojekt i nära samarbete mellan Lunds universitet, Region Skåne, Helsingborgs stad och representanter för olika näringslivsgrenar. Under projektets gång så planeras en utplacering av 5-8 paketautomater ut för att komplettera det befintliga ombudsnätverket på olika platser i Helsingborg med omnejd. Varje utplacering kommer att utvärderas kontinuerligt under projekttiden. I projektet avser via att kombinera olika metoder som observationer, fokusgrupper, enkäter och transaktionsdata.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.