PADOK - Trip Eastern Europe 2013

Diarienummer 2013-03110
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Bidrag från Vinnova 141 753 kronor
Projektets löptid september 2013 - december 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Kursen har givit en möjlighet att besöka flera olika typer av företag i fem olika länder vilket har bidragit till fördjupad förståelse för tillverkande industri i Europa. Kursen har även givit en bättre förståelse för kulturella skillnader mellan tillverkande företag inom olika branscher och i olika länder.

Resultat och förväntade effekter

Slutresultatet från kursen är en rapport där tillverkande företag analyseras och jämförs inom olika områden som t.ex. tillverkningskostnader, automationsnivå, lean-arbete och användning av virituella verktyg. Arbetet med resan har stärkt det nationella nätverket för doktorander med produktionsinriktning.

Upplägg och genomförande

Alla reseförberedelser, inklusive finansiering av resan, har genomförts av kursdeltagarna. åtta olika tillverkande företag har besökts i Sverige för att bygga upp ett referensmaterial inför den internationella jämförelsen. Vid en två veckor lång rundresa i Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen besöktes 13 tillverkande företag inom olika branscher, två universitet samt ett institut. Resan i Europa i kombination med studiebesöken hos svenska företag har skapat en förståelse för hur produktion påverkas av bland annat geografiska och kulturella förutsättningar.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.