PADOK - Trip Eastern Europe 2013

Reference number 2013-03110
Coordinator Linköpings universitet - Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling
Funding from Vinnova SEK 141 753
Project duration September 2013 - December 2013
Status Completed

Purpose and goal

Kursen har givit en möjlighet att besöka flera olika typer av företag i fem olika länder vilket har bidragit till fördjupad förståelse för tillverkande industri i Europa. Kursen har även givit en bättre förståelse för kulturella skillnader mellan tillverkande företag inom olika branscher och i olika länder.

Results and expected effects

Slutresultatet från kursen är en rapport där tillverkande företag analyseras och jämförs inom olika områden som t.ex. tillverkningskostnader, automationsnivå, lean-arbete och användning av virituella verktyg. Arbetet med resan har stärkt det nationella nätverket för doktorander med produktionsinriktning.

Approach and implementation

Alla reseförberedelser, inklusive finansiering av resan, har genomförts av kursdeltagarna. åtta olika tillverkande företag har besökts i Sverige för att bygga upp ett referensmaterial inför den internationella jämförelsen. Vid en två veckor lång rundresa i Ungern, Tjeckien, Slovakien och Polen besöktes 13 tillverkande företag inom olika branscher, två universitet samt ett institut. Resan i Europa i kombination med studiebesöken hos svenska företag har skapat en förståelse för hur produktion påverkas av bland annat geografiska och kulturella förutsättningar.

The project description has been provided by the project members themselves and the text has not been looked at by our editors.