Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

PACE - Med stöd av co-design och hemmonitorering stärks cancerpatienters autonomi och trygghet

Diarienummer
Koordinator Tamro AB
Bidrag från Vinnova 2 685 866 kronor
Projektets löptid april 2021 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Swelife och Medtech4Health - samverkansprojekt för bättre hälsa
Ansökningsomgång Projekt som bidrar till förbättrad prevention, diagnos, monitorering eller behandling

Syfte och mål

Projektet har i samverkan mellan regioner, patienter, teknikföretag, läkemedelsbransch och läkemedelsdistributör testat ett egenmonitoreringssystem för specialistvården inom cancervården och visat på stärkt autonomi och trygghet för patienter. Genom att skapa förståelse mellan användarna för de rådande behoven har PACE bidragit till; transformationen mot en god och nära vård, ökad autonomi för cancerpatienter, att delar av specialistvården flyttas närmare hemmet och bättre kliniska resultat. Resultat: digitala stöd skapar värde för patienter och medarbetare.

Resultat och förväntade effekter

När det gäller egenmonitorering inom cancervård så finns det fläckvis kunskap om vad som fungerar. Projektets resultat pekar dock mot att det för; patienten/närstående ger bättre hälsa och förbättrar metoder/processer för stärkt autonomi, egenvård, handlingsberedskap och trygghet; professionen ger ökad förståelse och snabbare reaktioner om behandlingen inte fungerar vilket kan ge ökad överlevnad, bättre arbetsmiljö, minskad administration; vårdorganisationen kan minska antal fysiska möten, inläggningar och förbättra kapacitet för patienter med större behov.

Upplägg och genomförande

PACE-projektet är ett fleraktörssamarbete; region, patienter, teknikföretag, läkemedelsbransch och läkemedelsdistributör. Sen starten 2020 har en utveckling skett där flera regioner upphandlar system för egenmonitorering och utvecklar stöd vilket projektet tagit hänsyn till. Projektet har utgått från en befintlig teknisk lösning där förslag till innehåll, genom co-design, tagits fram med patienter/närstående och medarbetare. Fokus har varit på den mer intensiva delen av behandlingen när individen är i vården. Arbetet har utvärderats genom intervjuer med alla aktörer.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 16 juni 2023

Diarienummer 2020-04701

Statistik för sidan