Övervakning av verktyg med ny mätteknik

Diarienummer 2011-03157
Koordinator Kvarnstrands Verktyg AB
Bidrag från Vinnova 2 840 800 kronor
Projektets löptid december 2011 - maj 2013
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med projektet är att ta fram kunskaps- och teknikunderlag för en helt ny produkt för träindustrin. Produktidén bygger på trådlösa integrerade sensorer för övervakning av verktyg och process inom industriell träbearbetning.Målet med övervakningen är att undvika haverier och produktionsstopp vilka kostar mellan 40 000-150 000 kronor per stopp. Sekundära vinster eller fördelar som kan erhållas med systemet är minskat servicebehov, bättre kvalitet på tillverkningen och längre livslängd för verktygen.

Resultat och förväntade effekter

Produkten, i sent protoyputförande, har genomgått en validering hos slutkund med mycket gott resultat. Kvarnstrands Verktyg AB planerar att lansera den framtagna produkten under senare delen av 2013.

Upplägg och genomförande

Det nya övervakningskonceptet har tagits fram i samarbete med Novosense AB och Lunds Tekniska Högskola (LTH). Kvarnstrands har i projektet varit huvudpart för testning, verifiering och validering. Novosense har varit ansvarig för utveckling av de miniatyriserade trådlösa sensorerna med tillhörande mottagare och programvara. LTH har ansvarat för att utveckla övervakningskonceptet och vidare undersöka hur övervakning av vibrationer och accelerationer påverkar kvaliteten på produktionen.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.