Övervakning av elkvalitet i transmissions- och distributionsnät

Diarienummer 2018-02426
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta