Övervakning av elkvalitet i transmissions- och distributionsnät

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Pågående
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

Elkvalitetet (PQ) är en växande oro bland elnätsbolagen på grund av subtiliteter som introduceras i elsystemet från kraftkällor och belastningar. Dels innebär förekomsten av distribuerade förnybara energikällor påverkan på dynamiken i den traditionella elproduktionen. Å andra sidan, laster som drivs vid frekvensomriktare, påverkar kraftdynamiken signifikant. Dessa störningar finns på både överförings- och distributionsnivåer. Effekter från både källan och belastningen kommer att studeras samt specifika testfall på förebyggande åtgärder för att förbättra PQ.

Förväntade effekter och resultat

Sverige har ett ambitiöst mål att uppnå 100% grön energi år 2050. Ett mål är medvetet arbete för systematisk ökning av förnybara energikällor i nätet utan att störa stabiliteten och därigenom upprätthålla PQ-indikatorerna. Projektet syftar till specifika fallstudier för transmission och distribution som inkluderar distribuerad generation och VFD-levererade elektriska laster, samt analysera deras kombinerade påverkan på PQ-indikatorerna. Relevanta områden identifieras som spelar en viktig roll för minskad PQ-påverkan genom att föreslå ytterligare forskningsområden.

Planerat upplägg och genomförande

Deltagaren arbetar 20% av sin tid för detta projekt. Initialt formuleras ett arbetsområde tillsammans med prof. Shiyan för att utveckla ett smartgridramverk. Det slutliga målet kommer att vara att föreslå verktyg på grund av olika nivå av förnybar penetration och deras inverkan baserad på den fördefinierade belastningen. genomförandeuppgifter Diskussion om omfattning, identifiering av piloter Q4-2018 Data Mining, relationella PQ indikatorer från källa och laster Q4-2018, Q1-2019 Anslutning med cyber fysiska system Q1-Q2 2019 Formulering av uppföljningsprojekt Q2 2019

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.