Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Övervakning av elkvalitet i transmissions- och distributionsnät

Diarienummer
Koordinator ABB AB - ABB AB - Västerås
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid augusti 2018 - augusti 2019
Status Avslutat
Utlysning Individrörlighet för innovation och samhällsnytta
Ansökningsomgång Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Syfte och mål

1. Identifiera vissa volontärverktyg som är villiga att dela data från sitt nätverk, avseende produktion och konsumtion och installerade PQ-mätare. 2. För en långsiktig PQ-profilanalys var det avsett att bygga tillräcklig teknisk kompetens för att fortsätta utöver projektperioden för att hantera förebyggande nätstörningar och elasticitet. 3. Flera gästföreläsningar överfördes till masterstudenter för att fånga sitt intresse och arbeta tillsammans med fakulteten vid LNU för tvärvetenskaplig CPS-temaforskning.

Resultat och förväntade effekter

1. En statistisk analys gjordes från sammanställningen av denna information för att extrapolera det framtida scenariot och inspirera de icke-deltagande verktygen att reflektera över deras prestanda i rutnätet från de presenterade resultaten. 2. Olika PQ-händelser kategoriserades med kunskap om de är genereringskällor eller lastdrivna. 3. Framtida forskning för att stödja PQ-problemen i samband med ett CPS-system kommer att undersökas utöver projektets slutförande genom utlysning till tredje part funding.

Upplägg och genomförande

1. Olika workshops hölls tillsammans med verktyg för att effektivisera processen för datainsamling och förbehandling, identifiering av kommunikationsprotokoll. 2. Olika avdelningar inom verktyget var involverade för att diskutera nätverkstopologin, installerade PQ-mätare och generering och lastkombinationer i nätverket. 3. Tre partidiskussioner genomfördes tillsammans med tvärvetenskaplig personal från LNU och verktyg för att samarbeta om arkitektonisk utveckling av ett PQ-övervakningssystem.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 juni 2018

Diarienummer 2018-02426

Statistik för sidan