Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

OSIRIS (Optical Scanning and Image analysis for Resource characterIzation and Simulation)

Diarienummer
Koordinator Luleå tekniska universitet - Avdelningen för Mineral och metallurgi
Bidrag från Vinnova 300 000 kronor
Projektets löptid november 2016 - september 2017
Status Avslutat
Utlysning SIP Swedish Mining Innovation -Strategiska innovationsprogrammet för Gruv och Metallutvinning

Viktiga resultat som projektet gav

Ett pågående SIP-STRIM -projektet (PREP) har hittills genererat en hel del resultat från de olika WP:s som ligger utöver det förväntade resultaten. Genom att utvidga projektramen finns det en möjlighet att etablera teknik som ligger i framkant för att förbättra karakterisering av fyndigheter vilket skulle innebära en positiv inverkan på alla steg i värdekedjan. Detta kommer att hjälpa prediktering och hantering av produktionen från gruva till produkt. Vårt primära mål var att ansöka om finansiering på större ERAMIN projekt eller en regional Interreg Nord projekt.

Långsiktiga effekter som förväntas

Tre olika scenarier för projektets genomförande identifierades litet mellan stort, för att kunna etablera ett fungerande konsortium med fokus på att utveckla enskilda enheter eller en enhetlig systemlösning För ett stort europeiskt projekt i åtanke var det större projekt som innefattar både forskning och innovation. För ett litet till medelstort projekt skulle ett mer regional samarbete i den nordiska industrin vara fullt tillräckligt. Vid projektets avslut finns det fortfarande formella frågor om hur kommande konsortiet ska formuleras i fråga om budget och ansvarsfördelning.

Upplägg och genomförande

Vi följde vårt planerade upplägg med att först identifiera vilka länkar som saknades för att få gruv- och mineralvärdekedjan representerad. Totalt anordnad tre olika workshop’s med fokus på möjliga partners både inom akademin och inom industrin. Ett större projekt med ett europeiskt-internationellt konsortium visade sig vara betydligt svårare att planera då de aktörer vi ansåg ha liknande intresse var redan involverade i andra projekt alternativt inte såg möjligheterna med ett industrirelaterat projekt. De två mindre projekten ansågs vara möjliga att planera och genomföra.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 12 december 2016

Diarienummer 2016-04877

Statistik för sidan