Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

ORTO - Optimerad Resurseffektiv Tillverkning av Ortoser

Diarienummer
Koordinator Swerea IVF AB - Avdelning Tillverkning
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2015 - augusti 2016
Status Avslutat
Utlysning Utmaningsdriven innovation – steg 1 initiering

Viktiga resultat som projektet gav

Syftet med projektet har varit att genom kunskapsutbyte med tillverkare, användare, leverantörer och forskningsutövare identifiera behov och möjligheter för att nå identifierad samhällsutmaning, d.v.s. att säkerställa funktionshindrades rätt till god hälsa genom ökade möjligheter till fysisk aktivitet, delaktighet och självbestämmande. Målet har varit att lägga grunden för ett steg-2 projekt och en ansökan kommer att formuleras under hösten.

Långsiktiga effekter som förväntas

Projektet har resulterat i ökad kunskap hos alla projektparter och en samsyn kring de utmaningar och behov som finns inom området. Genom en workshop och andra forum har viktiga kontakter knutits med potentiella parter i ett steg-2 projekt. Två examensarbeten har också genomförts i vilka tidsstudier gjorts och arbetsmiljörisker identifierats i befintliga tillverkningsprocesser, något som utgör viktig grund för vidare arbete i ett steg-2 projekt. Ett utkast till projektplan för steg-2 har tagits fram och kommer förfinas under höstens ansökningsarbete.

Upplägg och genomförande

1. Insamling av data för kravspecifikation genom en workshop för tillverkare och leverantörer samt frågeformulär för användare. 2. Omvärldsbevakning av alternativa tillverkningsmetoder, material och utvärderingsmetoder 3. 2 examensarbeten som utfört tidsstudier och värdering kring arbetsmiljö och ergonomi. 4. Diskussioner för konceptvärdering inför en steg-2 ansökan utifrån resultat i punkt 1-3. 5. Utkast på avtal framtaget inför steg-2. 6. Definierat arbetspaket och fomulerat mål inför steg-2 ansökan.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 28 maj 2016

Diarienummer 2015-04311

Statistik för sidan