Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Organizing the Circular Economy Through A Network of LSAM Microfactories Recycling Ocean Plastics - OCEAN-LSAM

Diarienummer
Koordinator Chalmers Tekniska Högskola AB - Chalmers Tekniska Högskola Inst f Tekn ekonomi & organisation
Bidrag från Vinnova 799 305 kronor
Projektets löptid oktober 2022 - april 2023
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030

Viktiga resultat som projektet gav

OCEAN-LSAM var en steg 1 förstudie under utlysningen Circularity in Industrial Production. Projektet bidrog till Produktion2030 utlysning 16 effektmål: Minskat resursslöseri längs hela produktlivscykler och värdekedjor, genom att lägga grunden för morgondagens globala nätverk av cirkulär ekonomi mikrofabriker som producerar stora produkter designade av svensk industri och producerade av lokala återvunna polymeravfallsströmmar genom storskalig additiv tillverkningsutrustning (LSAM) levererad av svensk industri.

Långsiktiga effekter som förväntas

OCEAN-LSAM helps strengthen Sweden’s competitiveness through enabling the twin transition to tomorrow’s circular economy model for manufacturing. Project results help fulfill UN SDGs 9, 11, 12, and 14 through 1) developing a recycled ocean polyamide waste composite, 2) developing an LSAM process optimized for the recycled ocean polyamide composite, and 3) repelletizing for further LSAM. The project considerably strengthened the EU LSAM ecosystem between Sweden and Portugal, which is critical for not only Sweden’s competitiveness but also to tackle our global challenges.

Upplägg och genomförande

OCEAN-LSAM var en sexmånaders steg 1 förstudie under Circularity in Industrial Production Strategic Innovation Program från oktober 2022 till mars 2023. OCEAN-LSAM bestod av Chalmers tekniska högskola (projektkoordinator), RISE Application Center for Additive Manufacturing, Ekbacken Studios AB, Artex AB och Ocean Tech Hub LDA. Projektets fem arbetspaket var 1) Recycling of Ocean Polyamide Waste för LSAM, 2) Design & Production with LSAM, 3) Computational Model for LSAM, 4) Microfactory & Communication, and 5) Project Management and Application.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 juni 2023

Diarienummer 2022-02455

Statistik för sidan