Organisering av innovation och förändring i mediebolag

Diarienummer 2013-02557
Koordinator CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA AKTIEBOLAG - Institutionen för teknikens ekonomi och organisation
Bidrag från Vinnova 520 000 kronor
Projektets löptid september 2013 - januari 2014
Status Avslutat
Ansökningsomgång Innovativ organisering - steg 1

Syfte och mål

Målet är att ´samtidigt studera och stödja innovativa initiativ i en grupp medieföretag när de försöker förändra sig för att klara av stora förändringar i industrin´ Genom aktionsforskningsmetoder har forskargruppen stött de berörda organisationerna i sitt utvecklingsarbete. Två pilot/genombrottsprojekt samt en process för att definiera innovations- och förändringsbehov och samtidigt skapa mandat för förändring har drivits med stöd av forskargruppen.

Resultat och förväntade effekter

Resultaten för organisationerna är testet av annorlunda sätt att arbeta. Enligt interna bedömare har de fått stor verkningsgrad, både monetärt och i termer av nya arbetssätt (utvärderingen är dock inte klar). Under förstudien testades också förutsättningarna för att förtroendefullt arbeta tillsammans. Testet föll mycket väl ut. Ett resultat av detta är ansökan för steg 2 av projektet. Utfallet av detta avgör Vinnova. Insikterna från förstudien har informerat forskningen tillräckligt för att vi ska kunna publicera material från studien.

Upplägg och genomförande

Förstudien har startat två genombrottsprojekt där mycket höga mål på kort tid sätts, vilket kräver koncentration resurser, och en omdefiniering av hur man arbetar. En stor mängd organisatoriska problem som förhindrar innovationer uppdagades. Under förstudien skapades också en precisering av innovations- och förändringsbehovet. Genom 92 intervjuer med anställda och workshops med 24 personer ur ledningsgrupper analyserades hur man kan organisera sig mer innovativt för att komma vidare.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.