Optimisation of the contact surface and material choice of exhaust valve seat inserts and valve head

Diarienummer
Koordinator Scania CV Aktiebolag
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid oktober 2009 - december 2012
Status Avslutat
Utlysning Elektronik, mjukvara och kommunikation - FFI