Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimering och nano-impregnering av miljömässigt hållbara processer för anodisering av aluminium

Diarienummer
Koordinator Linköpings universitet - Institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM), Linköpings universitet
Bidrag från Vinnova 500 000 kronor
Projektets löptid november 2017 - maj 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för Produktion2030
Ansökningsomgång Idé-projekt - hållbar produktion

Syfte och mål

Helt ny typ av nano-strukturerade ytskikt utvecklas på Linköpings Universitet i samarbete med SAAB och RISE, Implementering av ceriumpartiklar visade mycket goda preliminära resultat för korrosionsbeständighet. Detta implementerades genom en kreativ kombination av kemisk preparation och speciell syntes och sammansättning av ceriumoxidpartiklar och aluminiumoxid. Pilotstudier i samarbete med RISE indikerar också att dess typer av ytor öppnar möjligheter för kontroll av is-vidhäftning. Detta genom med hydrotermisk tätning och/eller in situ-tätning.

Resultat och förväntade effekter

Framstegen i projektet påvisar möjligheten att genom denna procedur skapa miljömässigt hållbara multifunktionella skikt. Genom den nyutvecklade proceduren finns potential att minska påverkan på miljön genom användande av mer miljövänliga material men även genom minskat antal produktionssteg. Minskad isvidhäftning på flygplansstruktur reducera dessutom miljöpåverkan kraftigt då mindre is-påväxt minskar bränsleförbrukningen och därmed CO2 utsläpp.

Upplägg och genomförande

Projektet drevs av Linköpings universitet i samarbete med Saab och RISE. Metod för impregnering med ceriumoxid partiklar utvecklades av Linköpings universitet som även utförde karaktärisering samt korrosionskontroll. Saab gav information om kravbild och kunskap inom nuvarande industriella metoder samt tillhandahöll prover ytbehandlade med traditionell process som referens. RISE utförde isvidhäftningsprov och tillhandahöll information om kravbild för ytstrukturens påverkan på isvidhäftningen.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 20 oktober 2017

Diarienummer 2017-04788

Statistik för sidan