Optimering av gjutna komponenter för vikteffektiva strukturer

Diarienummer 2016-04341
Koordinator Volvo Personvagnar Aktiebolag - Volvo Personvagnar Aktiebolag PV14
Bidrag från Vinnova 3 000 000 kronor
Projektets löptid december 2016 - mars 2019
Status Pågående
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för lättvikt
Ansökningsomgång 2016-02904-en

Syfte och mål

Projekt syftar till att ta fram en effektiv utvecklingsprocess för gjutna komponenter, där processimulering lyfts in i den tidiga utvecklingsfasen av strukturoptimerade lättviktskomponenter. I projektet kommer fokus ligga på att integrera gjutsimulering i tidiga faser av det ordinarie optimeringsarbetet där designkoncept skapas med hjälp av topologioptimering. Metoden kommer att utvecklas tillsammans med fordons- och flygindustrin, men resultaten förväntas vara generiska och applicerbara även i andra branscher.

Förväntade effekter och resultat

Projektet kommer med hjälp av demonstratorer visa på en 20 % kortare utvecklingstid samt 20 % viktminskning av gjutna komponenter som är utvecklade med hänsyn tagna till processrandvillkor. Vidare förväntas projektet leda till en nyskapande struktur för forskning och innovation där underleverantörer, både gjuterier och programvaruleverantörer, tar en aktiv roll i produktutvecklingen.

Planerat upplägg och genomförande

Projektet tar sin utgångspunkt i konkreta industriella behov genom att skapa en generisk metodik vilken integrerar tillverkningssimulering i företagens komponentoptimeringsarbete. Volvo Cars och GKN Aerospace är behovsägare i projektet. Swerea SWECAST och Tekniska högskolan i Jönköping är forskningsutförare. Gjuterier och programvaruleverantörer kopplar relevanta processrandvillkor till önskade komponentgeometrier. Arbetet kommer att bedrivas genom utveckling av optimerade demonstratorer från fordons- och flyginustrin.

Texten på denna sida har projektgruppen själv formulerat och innehållet är ej granskat av våra redaktörer.