Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimerad pressgjuteriprocess med stöd av avancerad digitalisering

Diarienummer
Koordinator Swerea SWECAST AB
Bidrag från Vinnova 1 200 000 kronor
Projektets löptid augusti 2017 - augusti 2018
Status Avslutat
Utlysning Strategiska innovationsprogrammet för processindustriell IT och automation - PiiA

Viktiga resultat som projektet gav

Projektet har lett till kunskap kring vilken processdata som idag loggas hos de deltagande pressgjuterierna, samt vilken data som ännu saknas för att kunna bygga algoritmer som kan förutsäga driftstopp och därmed medge tillståndsbaserat underhåll. Från befintlig data kunde flera ej maskinrelaterade faktorer identifieras som betydande orsaker till lågt TAK-värde (tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, kvalitet). På sikt kan projektets insamlade kunskaper bidra till att huvudmålet om en tioprocentig ökning av TAK-värdet hos de deltagande pressgjuterierna uppfylls.

Långsiktiga effekter som förväntas

För forskningsutförarna har projektet precis som förväntat resulterat i kunskap och praktisk erfarenhet kring sensorteknik och metoder för insamling och analys av mätdata från äldre pressgjutmaskiner, vilket kommer att utgöra en del av grunden till fortsatt digitaliseringsarbete. Alla deltagare har dessutom fått en större insikt om vilka faktorer utöver pressgjutmaskinerna själva som genom att orsaka driftstörningar påverkar produktionen negativt. En effekt av detta är en ökad medvetenhet om vikten av att logga och kontinuerligt analysera produktionsdata.

Upplägg och genomförande

I projektets initiala skede undersöktes vilken data som redan loggas. En första rotorsaksanalys visade dock på ett stort behov av vidare loggning. Dels fanns behov av mer av samma slags data, men även av data från andra datakällor. En ny rotorsaksanalys i slutet av projektet visade fortfarande samma sak. I princip fungerade detta upplägg bra, men en viktig slutsats är att identifiering av redan loggad data och analys av vidare behov bör göras så snabbt som möjligt i framtida, liknande projekt, eftersom den tid som krävs för att ta fram eventuell nödvändig kompletterande data kan vara lång.

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 1 juni 2017

Diarienummer 2017-02370

Statistik för sidan