Du har inte javascript påslaget. Det innebär att många funktioner inte fungerar. För mer information om Vinnova, ta kontakt med oss.

Optimera KOS för migränbehandling

Diarienummer
Koordinator CHORDATE MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - maj 2019
Status Avslutat

Syfte och mål

Syftet med detta projekt var att utvärdera behandling med KOS hos patienter med migrän. Målet var att signifikant minska antalet dagar med huvudvärk / migrän per månad. Projektet är försenat men har levererat en interimsanalys i maj-19 på de första 50 av 132 patienter.

Resultat och förväntade effekter

Interimsanalysen visade att studien kan fortsätta utan behov av ändring av antalet patienter eller design. Om den kompletta studien visar en god behandlingseffekt, hoppas vi kunna erhålla ett godkännande för att kunna marknadsföra denna nya behandling till patienter med kronisk migrän

Upplägg och genomförande

Innan denna kliniska studie hann komma igång gjordes en fördjupad genomgång av studiens design, och vi gjorde då vissa ändringar för att optimera möjligheten till ett bra resultat. Detta innebar att komplexiteten ökade och att ett större antal patienter behövde inkluderas. Detta har medfört att studien är försenad och planeras att nu vara klar i slutet av 2019

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat. Innehållet är inte granskat av våra redaktörer.

Senast uppdaterad 21 mars 2017

Diarienummer 2017-00594

Statistik för sidan