Optimera KOS för migränbehandling

Diarienummer 2017-00594
Koordinator CHORDATE MEDICAL AB
Bidrag från Vinnova 2 000 000 kronor
Projektets löptid april 2017 - maj 2019
Status Pågående
Utlysning Innovationsprojekt i företag 2017
Ansökningsomgång Innovationsprojekt i företag - vår 2017

Syfte och mål

Chordate har idag en behandling för kronisk nästäppa med en metod som baserar sig på sk Kinetic Oscillation Stimulation (KOS), som är en ny unik nervstimulerande metod som avger en mild lågfrekvent vibration som appliceras i näshålorna. Projektet syftar till att vidareutveckla Chordate-metoden för att även fungera för profylaktisk behandling av migrän. I detta projekt avser vi att genomföra en klinisk studie med ca 80 patienter som antingen behandlas med KOS eller placebo (inaktiv behandling) vid kronisk migrän.

Förväntade effekter och resultat

Förhoppningsvis kan vi visa att Chordate-metoden kan ge god förebyggande effekt på migrän genom att minska antalet anfall och / eller minska smärtintensitet i jämförelsen med inaktiv behandling.

Planerat upplägg och genomförande

Denna kliniska studie på ca 80 patienter kommer att genomföras vid tre specialistkliniker i Tyskland där patienter med diagnosticerad kronisk migrän kommer att behandlas och följas upp hos migränspecialister. Som underlag för bedömning av effekt kommer elektroniska patientdagböcker att användas. Ett kontraktsbolag kommer att sköta det lokala genomförandet, sköta kontakter med myndigheter och kvalitetssäkra arbetet på klinikerna.

Externa länkar

Texten på den här sidan har projektgruppen själv formulerat och innehållet är inte granskat av våra redaktörer.